DABBAH: Inilah Firman Allah tentang Binatang yang Menandakan Kiamat, Ini Ciri-cirinya

Di antara ciri kiamat kubro – sehabis pintu taubat ditutup dengan terbitnya matahari dari barat– merupakan keluarnya fauna bumi yang lain dari lazimnya, di mana dia dapat berdialog kepada manusia dan juga memilah - milah mana mukmin dan juga mana kafir buat memenuhi iktikad ditutupnya pintu taubat. timbulnya ciri ini sama dengan isyarat yang lain berdasar kepada al - qur’an dan juga sunnah.

firman allah, “dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis fauna melata dari bumi yang hendak berkata kepada mereka, kalau sebetulnya manusia dulu tidak percaya kepada ayat - ayat kami. ” (an - naml: 82).

dapat aja ayat ini ditafsirkan kalau fauna yang diketahui bagaikan dabbah sanggup berdialog dengan manusia sebagaimana allah maha menghasilkan seluruh suatu. kalaupun fauna ini tidak berdialog bisa jadi ia bawa pesan - pesan ilahiah sampai - sampai manusia merumuskan dari pesan - pesan yang dibawanya kalau orang - orang jaman dahulu ataupun sebelumnya tidak beriman kepada allah sampai - sampai mereka telah diazab.

pesan - pesan itu dapat aja berbentuk gen - gen badannya yang luar biasa lingkungan tetapi sanggup dibaca oleh analisis - analisis modern. bahwa kita sempat saksikan terdapat fauna ataupun fenomena alam yang bertulis lafaz allah bisa jadi pula sang dabbah membuktikan perihal seragam.

pertanyaanya apakah dabbah itu hendak timbul begitu aja? dan juga di negeri ataupun wilayah manakah ia hendak timbul? apakah di hutan amazon ataupun di lost world papua ataupun di timur tengah? kemudian gimana wujudnya? ibnu katsir tidak begitu mempercayai bermacam penjelasan yang terdapat. kebalikannya ia memohon kita umat islam mempercayai apa terdapatnya yang tertera di quran.

terlepas dari kemunculan dabbah merupakan salah satu ciri kiamat, amat menarik apabila kita kaitkan kemunculan dabbah dengan pesatnya pertumbuhan iptek berusia ini. dikenal kalau bumi yang kita pijak ini merupakan kulit terluar dari susunan bumi. bumi mempunyai lapisan - lapisan yang kian ke dalam kian panas dan juga berupa cairan.

bagi para pakar di lapisan - lapisan bumi bisa jadi aja ada kehidupan untuk mahluk - mahluk tertentu. jangan - jangan sang dabbah ini belum keluar lantaran ia masih terkurung oleh jaman dan juga kemajuan iptek. sampai - sampai bukan mustahil begitu iptek tumbuh amat kilat hingga ia hendak keluar dari habitatnya. isyarat serupa ini dapat disaksikan di jepang. nyatanya, katanya lho…, di jepang kehidupan lebih ramai di dasar tanah dibandingkan di permukannya. . maap bukan berarti orang jepang dabbah.

lazimnya allah memberitahukan suatu kejadian tidak secara eksplisit. allah senantiasa memberitakan tanda - tandanya sampai - sampai cuma orang - orang tertentu aja yang mampu mengertinya. dalam quran acapkali allah berkata cuma orang - orang opsi yang sanggup mengerti ayat - ayatnya. bisa jadi golongan ilmuwan biology yang lebih dulu ketahui tentang kemunculan sang dabbah ini.

watak fauna ini:

di antara watak fauna yang diperuntukan oleh allah bagaikan salah satu ciri kiamat merupakan wujud dan juga perbuatannya yang lain dari lazimnya, dia dapat berdialog dan juga berdialog dengan manusia dan juga ia berikan cap iman ataupun kufur kepada mereka.

sebagaimana penjelasan yang terdapat di dalam hadits abu umamah kalau rasulullah bersabda, “binatang bumi itu keluar hingga dia berikan cap kepada manusia di muka mereka. setelah itu jumlah mereka bertambah sampai - sampai seorang membeli onta ia ditanya, ‘dari siapa kalian membeli onta itu? ’ ia menanggapi, ‘dari salah seseorang yang dicap wajahnya…’. ” (hr. ahmad, dishahihkan oleh al - albani dalam as - silsilah ash - shahihah no 322).

keterangann lebih dari ini tentang sifat - sifat dan juga identitas fauna ini hingga dia cumalah perkakataan orang - orang tertentu yang butuh dibuktikan dengan hadits yang shahih dari rasulullah saw, bila tidak hingga cukuplah hadits shahih bagaikan pemberi penjelasan, selainnya wallahu a’lam.

fauna apakah ini? banyak sekali komentar tentangnya di mana satu sama yang lain silih berselisih. para pengikut hawa nafsu berupaya membelokkan nash ke arah yang setimpal dengan akidah dan juga hawa nafsu mereka, hingga terdapat yang berkata kalau fauna ini merupakan ali bin abu thalib, kalau ia hendak berulang ke dunia dengan sifatnya.

terdapat yang berkata dia merupakan ular yang berposisi di sumur makkah. terdapat yang berkata dia merupakan jassasah yang terdapat di laut qalzam. terdapat yang berkata kalau dia merupakan anak onta nabi shalih, kala induknya dibunuh dia kabur setelah itu terdapat batu yang terbuka kemudian ia masuk ke dalamnya, setelah itu dia berulang tertutup hingga anak onta ini berposisi di sana hingga kesimpulannya dia keluar dalam wujud fauna ini.

terdapat yang berkata kalau dia merupakan bibit penyakit. dan juga masih banyak lagi pendapat - pendapat lain namun seluruh itu tidak berdasar kepada sandaran yang shahih terlebih lagi tidak pula dhaif.

wallahu alam bishawab

mari, tingkatkan keimanan kita dengan meminta supaya diberi jaln buat senantiasa dekat dengan allah swt.


ayo sebarkan! ! !(sumber: islamjuara. com)

wdcfawqafwef