Keutamaan Surat Al-Mulk

Bagi hasan al - banna dalam al - ma’tsurat, al - mulk tercantum di antara surat - surat utama buat dalam rangka mendekatkan diri kepada allah swt. tulisan al - mulk disandingkan dengan surat - surat yang lain, seperi yaasiin, al - kahfi, ad - duhkhan, ali imron dan juga waqi’ah bagaikan surat - surat yang sebaiknya dibaca secara teratur.

al - mulk mempunyai makna kuasa pemerintahan. tulisan al - mulk menggambarkan tulisan ke - 67 dalam al - qur’an dan juga terdiri dari 30 ayat. tulisan ini tercantum tulisan makiyyah. banyak hadits mangulas keutamaan membaca tulisan ini untuk mukminin, antara lain:

“dari abu hurairah ra. dari nabi saw. , dia bersabda, ‘ada surat - surat dari al - qur’an yang terdiri dari 3 puluh ayat dan juga mampu berikan syafa’at untuk yang membacanya, hingga dia diampuni, ialah, ‘tabaarakalladzii biyadihil mulku.. (tulisan al - mulk) ” (hr tirmidzi, abu daud, ibnu majah dan juga ahmad).

rasulullah amat menyayangi tulisan ini. diriwayatkan rasulullah kerap membaca tulisan ini saat sebelum tidur karna keutamaannya. dalam hadits lain, nabi muhammad saw. pula dipaparkan:

“ibnu abbas, dia mengatakan, ‘sebagian teman nabi saw. membikin kemah di atas pemakaman, nyatanya dia tidak mengira bila berposisi di pemakaman, seketika terdapat seorang membaca tulisan tabaarakalladzii bi yadihil mulku (maha suci allah yang di tangan - nya seluruh kerajaan) ’ hingga tuntas. setelah itu, dia tiba kepada nabi saw. dan juga mengatakan, ‘wahai rasulullah saw. sebetulnya saya membikin kemahku di atas kuburan dan juga saya tidak mengira bila tempat tersebut merupakan kuburan. setelah itu terdapat seorang membaca tulisan tabarak (al - mulk) hingga tuntas, rasulullah saw. bersabda, ‘ia merupakan penghalang. dia merupakan penyelamat yang menyelamatkannya dari siksa kubur. ” (hr. tirmidzi).
baca pula :




dalam hadits tersebut, diriwayatkan kalau salah satu keutamaan tulisan al - mulk merupakan buat menghindari pembacanya dari siksa kubur. di masa teman, tulisan al - mulk diucap pula al - mani’ah, ialah si pencegah (dari siksa kubur). benda siapa membacanya dengan ikhlas dan juga diterima oleh allah swt. , hingga dia hendak terbebas dari siksa kubur.

pastinya, sebagaimana di informasikan jumhur ulama, membaca tulisan al - mulk tidak cuma membacanya aja, namun pula merenungi maksudnya dan juga mengamalkan apa yang terdapat di dalamnya. dalam hadits yang lain rasulullah saw. bersabda:

“dari abdullah bin mas’ud, dia mengatakan, ‘barang siapa membaca ‘tabaarakalladzii bi yadihil mulk (tulisan al - mulk) tiap malam, hingga allah hendak menghalanginya dari siksa kubur. kami di masa rasulullah saw. menamakan tulisan tersebut tulisan al - mani’ah (penghalang dari siksa kubur). dia merupakan salah satu tulisan di dalam kitabullah. benda siapa membacanya tiap malam, hingga dia telah perbanyak an telah berbuat kebaikan. ” (hr. nasa’i)

dalam musnad ‘lid bin humaid dari ibrahim bin hakam dari ayahnya ikrimah dari ibnu abbas ra. , ia mengatakan kepada seorang, “apakah kalian mau saya bacakan hadits yang membikin kalian berbahagia? ”

orang itu menanggapi, “tentu. ”

kemudian ibnu abbas mengatakan, “bacalah tulisan tabaarakalladzii bi yadihil mulku wa huwa ‘alaa kulli syai - in qadir (al - mulk, hafalkan kemudian ajarkanlah kepada keluargamu, anakmu orang - orang dalam rumahmu, dan juga tetanggamu. sebetulnya, tulisan tersebut berikan keselamatan dan juga syafa’at pada hari kiamat di hadapan allah swt. untuk orang yang membacanya. tulisan ini hendak meminta kepaa allah swt. supaya menyelamatkannya dari azab neraka dan juga allah hendak menyelamatkan orang yang suka membacanya dari azab neraka. ”

nah, serupa seperti itu keutamaan dari tulisan al - mulk yang dapat diamalkan tiap muslim bagaikan amalan sehari - sehari buat menaikkan pahala dan juga amal baik. mudah - mudahan dengan mengetahuinya, kita dapat mengamalkannya dengan ikhlas dan juga mengharap ridha allah swt. aamiin.

sumber: gimana kabarmu sehabis 7 malam di alam kubur? / karya syarif hidayatullah/penerbit safira




(sumber: islampos. com)

wdcfawqafwef