Hukum Istri Pergi Meninggalkan Rumah dan Melawan Suami Dalam Islam

Bermacam sebab buat melegalkan ataupun membetulkan aksi seseorang istri meninggalkan suaminya dengan berangkat menginap ke tempat lain (sahabat, kerabat, kantor, ortu dll) dengan harapan mampu menuntaskan permasalahan ataupun cuma berikan pelajaran kepada suami supaya tidak mengulangi perbuatannya lagi. semisal, suami tidak atensi, selingkuh, sakit hati dengan perkataan ataupun perbuatan suami, pemasukan kurang, atmosfer rumah tidak mengasyikkan dan juga lain - lain.

aksi isteri serupa ini meninggalkan suami kerap dikira ringan ataupun sepele oleh sebagian perempuan yang tidak paham hukum islam tetapi bila aksi ini dicoba terhadap seseorang laki - laki muslim yang mengerti hukum agama hendak amat parah dan juga berat dampaknya karna agama islam melarang dengan keras perihal tersebut.

isteri meninggalkan rumah tidak hendak menuntaskan permasalahan malah hendak memperberat permasalahan, suami hendak memiliki kesan istri lari dari tanggung jawab kewajiban bagaikan isteri, membikin suami jadi sakit hati sampai - sampai jadi ringan buat menceraikannya dan menaikkan fitnah untuk diri seorang diri dan juga suaminya. terlebih bila isteri berangkat meninggalkan rumah karna dimarahi suami yang menasehatinya begitu amat berdosa karna perbuatan isteri ini hendak di laknat oleh allah dan juga malaikatpun memarahinya (amati hadist riwayat abu dawud di dasar).

setan senantiasa berupaya buat membujuk dan juga mengajak manusia buat berbuat suatu yang tidak diridhoi allah dan juga rasulnya. setan bernama dasim tugasnya membujuk seseorang isteri supaya tidak taat kepada suami dan juga pengaruhi seseorang isteri supaya berangkat meninggalkan rumah dengan bermacam sebab buat membetulkan perbuatan di atas walaupun sudah jelas kalau perbuatan tersebut dilarang oleh quran dan juga hadist. sebab sakit hati karna perbuatan / perkataan suami, yang kadangkala diperuntukan sebab isteri buat membetulkan aksi meninggalkan rumah dan juga suami. acapkali terdapat pihak ketiga (kapsul) yang kadangkala menjadikan seseorang isteri antusias meninggalkan suami walaupun tidak seluruhnya demikian.

pada intinya seseorang isteri tidak boleh meninggalkan rumah tanpa izin suaminya, jadi walaupun dinasehati dan juga kurang dicermati suami dikala isteri dalam kondisi sakit bukan berarti dapat melanggar ketentuan allah. orang sakit kurang makan bukan berarti ia boleh mencuri santapan karna mencuri merupakan dosa whatever dalihnya. begitu pula sakit yang dikasih oleh allah kepada seseorang isteri bagaikan pemberi peringatan dari allah bukan berarti seseorang istri boleh menyakiti hati suami dengan berangkat meninggalkan rumah dan juga meninggalkan suaminya.

istri yang berangkat dari rumah, meninggalkan suami menginap di tempat lain dan juga meninggalkan suaminya dalam kondisi marah sebaliknya suami tidak ridho whatever dalihnya, untuk perempuan yang paham hukuman allah amat berat tentu hendak amat menyesal dan juga tidak hendak sempat berani satu kalipun melaksanakannya karna bila seseorang isteri berangkat meninggalkan rumah dan juga suaminya maksudnya:

1. isteri tersebut bukan seseorang perempuan yang baik
isteri meninggalkan suami ataupun berangkat tanpa izin suami tidaklah tercantum kalangan perempuan yang baik karna isteri yang baik hendak menghormati pemimpinnya (suaminya). pemimpin rumah tangga dalam islam merupakan suami bukan isteri karna suami memiliki peran setingkat lebih besar dari isterinya. dan juga yang amat berarti merupakan suami telah berikan makan ataupun tempat tinggal untuk isterinya jadi sudah sewajarnya bila isteri berkewajiban buat taat pada suaminya sepanjang suami menyuruh dalam kebaikan (bukan kemaksiatan) firman allah dalam tulisan an nisa’ ayat 34 dan juga angkatan laut (AL) baqoroh ayat 228:

“kaum pria itu merupakan pemimpin untuk kalangan perempuan, oleh karna allah telah melebihkan sebagian mereka (pria) atas sebagian yang lain (perempuan) , dan juga karna mereka (pria) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. karena itu hingga perempuan yang saleh, yakni yang taat kepada allah lagi memelihara diri kala suaminya tidak terdapat, oleh karna allah telah memelihara (mereka). wanita - wanita yang kalian khawatirkan nusyuznya, hingga nasehatilah mereka dan juga pukullah mereka. setelah itu bila mereka mentaatimu, hingga janganlah kalian mencari - cari jalur buat menyusahkannya. sebetulnya allah maha besar lagi maha besar. ” (qs. an - nisa 34)

dan juga para perempuan memiliki hak yang balance dengan kewajibannya bagi trik yang makruf. hendak namun para suami, memiliki satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan juga allah maha perkasa lagi maha bijaksana “ tulisan angkatan laut (AL) baqoroh ayat 228

seseorang isteri yang berangkat meninggalkan rumah tanpa izin suami dengan sebab whatever dan juga dalam kepergiannya tidak bermaksiatpun senantiasa aja tercantum perempuan tidak baik (pembangkang) terlebih bila ia berangkat dengan berpakaian yang tidak sopan serupa perempuan pada jaman jahiliyah

dan juga tulisan angkatan laut (AL) ahzab ayat 33 ialah:

menetaplah di rumah kamu ( para perempuan ) , dan juga jangan berdandan sebagaimana dandanan wanita - wanita jahiliyah. dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan juga patuhilah ( wahai para perempuan) allah dan juga rasul - nya.

sabda nabi shollallahu` alaihi wa ssallam : “barangsiapa yang taat kepadaku hingga dia telah taat kepada allah, dan juga barangsiapa yang tidak taat kepadaku hingga berarti tidak taat kepada allah. barangsiapa yang taat kepada pimpinan (islami) hingga berarti dia telah taat kepadaku, dan juga barangsiapa yang tidak taat kepada pimpinan (islami) hingga berarti dia telah tidak taat kepadaku. ”hr bukhari, kitab al - jihad, bab yuqatilu min wara’il imam, juz - iv, perihal. 61

bila seseorang suami karna sesuatu perihal (pemasukan kurang, phk, musibah dll) suami jadi kurang / tidak mampu membagikan kewajibannya terhadap isteri bukan berarti isteri boleh meninggalkan rumah, karna benar tidak terdapat hukum islam yang membolehkan seseorang isteri meninggalkan rumah tanpa izin karna aspek tersebut, karna bila suami tidak mampu melaksanakan kewajibannya hingga gugatan cerai pada suami merupakan jalur tersadu bukan malah berangkat meninggalkan rumah ataupun suaminya.

2. isteri meninggalkan suami sama aja dengan menjerumuskan pribadinya seorang diri ke neraka karna suami berfungsi apakah isterinya layak masuk surga ataupun neraka
isteri berangkat meninggalkan suami maksudnya ia tidak taat kepada suaminya sementara itu bila seseorang isteri ketahui kalau taat pada suami dapat mengantar ia ke surga pastilah ia hendak menyesal melaksanakan perihal itu setimpal dengan hadist rasullullah shollallahu` alaihi wa ssallam :

dari husain bin muhshain dari bibinya mengatakan: “saya tiba menemui rasulullah shollallahu` alaihi wa ssallam. dia kemudian bertanya: “apakah kalian memiliki suami? ” aku menanggapi: “ya”. rasulullah shollallahu` alaihi wa ssallam bertanya berulang: “apa yang kalian jalani terhadapnya? ” aku menanggapi: “saya tidak begitu mempedulikannya, kecuali buat perihal yang benar aku membutuhkannya”. rasulullah shollallahu` alaihi wa ssallam bersabda berulang: “bagaimana kalian mampu berbuat serupa itu, sedangkan suami kalian itu merupakan yang memastikan kalian masuk ke surga ataupun ke neraka” (hr. imam nasai, hakim, ahmad dengan hadis hasan).

3. isteri meninggalkan rumah tanpa izin suami hendak dilaknat oleh allah dan juga dimarahi oleh para malaikat

sabda rasullulah shollallahu` alaihi wa ssallam:

”hak suami terhadap isterinya merupakan isteri tidak membatasi permintaan suaminya sekalipun semasa berposisi di atas punggung unta , tidak berpuasa meski satu hari kecuali dengan izinnya, kecuali puasa harus. bila ia senantiasa berbuat demikian, ia berdosa dan juga tidak diterima puasanya. ia tidak boleh berikan, hingga pahalanya terhadap suaminya dan juga dosanya buat pribadinya seorang diri. ia tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. bila ia berbuat demikian, hingga allah hendak melaknatnya dan juga para malaikat memarahinya berulang , sekalipun suaminya itu merupakan orang yang alim. ” (hadist riwayat abu daud ath - thayalisi daripada abdullah umar)

4. memusuhi suami sama aja dengan memusuhi allah
seseorang isteri yang meninggalkan suami dan juga memusuhi suaminya sementara itu suami baik pada isterinya. sangat tidak bisa jadi masuk surga karna gimana bisa jadi seseorang isteri berharap masuk surga bila allah memusuhinya. terlebih lagi bila hingga suami terluka hati / fisiknya hingga allah dan juga rasullullah shollallahu` alaihi wa ssallam hendak memisahkan diri dari isteri tersebut.

perihal ini dipaparkan dalam hadist rasullullah shollallahu` alaihi wa ssallam:

“tidaklah istri menyakiti suami di dunia kecuali dia bicara pada suami dengan mata yang berbinar, janganlah sakiti ia (suami) , supaya allah tidak memusuhimu, bila suamimu terluka hingga ia hendak lekas memisahkanmu kepada kami (allah dan juga rasul) ”. hr. tirmidzi dari muadz bin jabal.

5. isteri meninggalkan suami tidak terdapat nafkah menurutnya dan juga layak menemukan azab
seseorang ulama dan juga pemikir islam yang amat populer hendak kecerdasannya dan juga amat dikagumi oleh para ulama pada waktu itu, penghafal quran dan juga ribuan hadist, pakar tafsir dan juga fiqh dari harran, turki ialah ibnu taimiyah hingga mengatakan: “jika isteri keluar rumah suami tanpa seijinnya hingga tidak terdapat hak nafkah dan juga pakaian”. tidak dihalalkan untuk isteri buat keluar dari rumah suaminya kecuali dengan ijinnya (suami) , dan juga apabila dia keluar dari rumah suaminya tanpa seijinnya hingga dia telah berbuat nusyuz (durhaka) bermaksiat kepada allah dan juga rasul - nya dan juga dia layak menemukan adzab. ”

ibnu taimiyah (1263 - 1328) merupakan orang yang keras pendiriannya dan juga teguh berpijak pada garis - garis yang telah didefinisikan allah, menjajaki seluruh perintah - nya dan juga menghindari seluruh larangan - nya. dia sempat mengatakan: ”jika dibenakku lagi berfikir sesuatu permasalahan, sebaliknya perihal itu menggambarkan permasalahan yang muskil bagiku, hingga saya hendak beristighfar seribu kali ataupun lebih ataupun kurang. hingga dadaku jadi luas dan juga permasalahan itu terpecahkan. perihal itu saya jalani baik di pasar, di masjid ataupun di madrasah. seluruhnya tidak menghalangiku buat berdzikir dan juga beristighfar sampai terpenuhi cita - citaku. ”

6. taat kepada suami pahalanya serupa jihad di jalur allah
bila seseorang isteri taat kepada suaminya dan tidak berangkat meninggalkan suami hingga pahalanya sama dengan jihad di jalur allah. perhatikan hadist berikut: al - bazzar dan juga at thabrani meriwayatkan kalau seseorang perempuan sempat tiba kepada rasullullah shollallahu` alaihi wa ssallam kemudian mengatakan : “ saya merupakan utusan para perempuan kepada engkau buat menanyakan : jihad ini telah diharuskan allah kepada kalangan lelaki, bila menang mereka diberi pahala dan juga bila terbunuh mereka senantiasa diberi rezeki oleh rabb mereka, namun kami kalangan perempuan yang menolong mereka , pahala apa yang kami miliki? nabi shollallahu` alaihi wa ssallam menanggapi : ” sampaikan kepada perempuan yang engkau jumpai kalau taat kepada suami dan juga mengakui haknya itu merupakan sama dengan pahala jihad di jalur allah, namun sedikit sekali di antara kalian yang melakukanya.

jadi hendak amat tidak bisa jadi untuk seseorang isteri yang mengaku paham hukum agama islam tetapi berangkat meninggalkan tanggung jawab bagaikan isteri meninggalkan suaminya dari rumah.

oleh karna seperti itu sangat berarti buat memilah istri yang paham hendak hukum agama dan juga memilah isteri itu bukan karna kecantikan ataupun hartanya tetapi diseleksi karna agamanya supaya selamat tidak terjerumus kedalam panasnya api neraka. sabda rasullullah shollallahu` alaihi wa ssallam : “wanita itu dinikahi karna: hartanya, kecantikannya, keturunannya dan juga agamanya. hingga memilih agamanya supaya kalian selamat” hadist shahih bukhari.

“dunia merupakan kesenangan dan juga sebaik - baik kesenangan di dunia merupakan isteri yang baik (sholehah) ” hadist shahih muslim.

lebih mulia seseorang perempuan berikan nasehat ataupun berdialog dari hati ke hati dengan suami bukan kepada teman bila terjalin ketidak adilan pada pribadinya daripada langsung berangkat meninggalkan suaminya. seseorang isteri yang benci terhadap suaminya dan juga benar bernazar meninggalkan suami biar di cerai dan juga setelah itu berharap mendapatkan pendamping pengganti ataupun sudah terdapat pengganti yang lebih baik bagi pribadinya, jelas sekali perempuan itu digoda setan supaya perempuan ini memandang lelaki lain lebih menarik dari suaminya sampai - sampai mencuat kerasa bosan, cekcok dll dan juga kesimpulannya berbuntut pada perceraian.

allah subhanahu`wa ta`ala, telah menegaskan kita supaya tidak membenci ataupun menggemari suatu sementara itu kita tidak ketahui rahasia dibalik itu, dalam angkatan laut (AL) baqoroh ayat 216 : “boleh jadi kalian membenci suatu, sementara itu dia sangat baik bagimu, dan juga boleh jadi (pula) kalian menggemari suatu, sementara itu dia sangat kurang baik bagimu; allah mengenali, lagi kalian tidak mengetahui”

aku lanjutkan, usaha setan dapat dikatakan sukses besar apabila sukses menjadikan perempuan itu cerai dan juga berpredikat janda karna perempuan ini hendak lebih gampang digoda karena tidak terdapat yang menjaganya (suami) . perempuan ini hendak terasa leluasa tidak terdapat jalinan, lebih aman karna tidak terdapat yang mengendalikan (suami) , berikutnya bila tidak kokoh imannya (mayoritas tidak kokoh) hendak mencuat banyak fitnah dan juga dosa untuk perempuan itu di setelah itu hari. godaan setan hendak lebih kokoh pada dikala janda karna aspek alamiah kebutuhan batin tidak hanya itu hendak banyak lelaki yang merayu yang menggunakan keadaan janda sampai - sampai menyeret perempuan itu dalam lembah dosa yang tiada berkesudahan hingga perempuan itu siuman bila sesuatu dikala sakit ataupun sudah berusia tidak terdapat yang menemani hingga wafat. pada lazimnya perempuan yang menjanda karna tergoda laki - laki lain hendak lebih gampang tergoda nafsunya terlebih bila dicerai pada usia 40 tahun kebawah.

perkawinan merupakan perihal yang suci mengaitkan keluarga, handai taulan dan juga orang sebelah jadi tidak sepantasnyalah bila seseorang isteri meninggalkan suaminya buat sebab emosi individu dengan meninggalkan perasaan kebahagiaan keluarganya seorang diri ataupun keluarga pendampingnya.

atas kehendak allah, rezeki yang lebih dapat dikasih pada isteri bukan pada suami, jadi janganlah jadi besar hati bila sesuatu dikala rezki isteri melebihi suami, terasa lebih berguna dari suami, terasa dapat hidup seorang diri dan juga mampu menanggulangi seorang diri seluruh perihal, tidak ingin diatur sampai - sampai tidak patuh kepada suami. inilah isyarat kehancuran sesuatu kapal perkawinan karna terdapat 2 nahkoda yang mengatur kapal dengan arah sebaliknya. kapal perkawinan hendak dapat selamat hingga tujuan (surga dunia akhirat) bila cuma memiliki satu arah yang disepakati dan juga diusahakan berbarengan. bagaimanapun pula tujuan hidup hendak lebih gampang dicapai bila terdapat keharmonisan sejati yang cuma dapatdicapai dalam sesuatu keluarga yang lengkap terdapat suami. harta yang dibanggakan dan juga dihimpun dapat lenyap dalam sekejab (kebakaran, tsunami dll) tetapi memiliki suami ataupun isteri yang sholeh merupakan harta tidak ternilai yang tidak hendak lenyap kecuali mati. oleh karna seperti itu kedudukan isteri terhadap suami amat besar dalam mengarungi samudera kehidupan supaya tujuan akhir senang dunia akhirat mampu lekas tercapai sampai - sampai allah juga hendak berikan pahala yang besar buat isteri yang taat dan juga patuh kepada suaminya

banyak hadist yang menarangkan pahala seseorang istri yang taat pada suaminya:

”jika seseorang isteri itu telah menunaikan solat 5 waktu dan juga berpuasa pada bulan ramadhan dan juga melindungi kemaluannya daripada yang haram dan taat kepada suaminya, hingga dipersilakanlah masuk ke syurga dari pintu mana sahaja kalian suka. ” (hadist riwayat ahmad dan juga thabrani)

”sesungguhnya tiap isteri yang wafat dunia yang diridhoi oleh suaminya, hingga ia hendak masuk syurga. ” (hadist riwayat tirmizi dan juga ibnu majah)

bila isteri benar tidak taat kepada suaminya, sehabis dinasehati secara halus, berpisah ranjang dan juga dinasihati secara keras tidak sukses hingga renungkanlah:

tulisan an nur ayat 3 ialah:

“orang pria pezina, yang dinikahinya yakni wanita pezina pula ataupun wanita musyrik. wanita pezina jodohnya yakni pria pezina pula ataupun pria musyrik , dan juga diharamkan yang demikian itu atas orang yang beriman”.

pikirkanlah berulang apakah perempuan ini sesuai diperuntukan pendamping / isteri untuk laki - laki beriman, dan juga mampu bawa kebaikan untuk diri seorang diri dan juga keluarga, ikhlaskan aja perempuan ini bila mau berpisah bisa jadi jodohnya merupakan setimpal dengan apa yang di firmankan allah diatas.

nasehatilah isterimu dengan tabah dan juga penuh cinta kasih, memohon maaflah kepada isteri bila menyakiti hati isteri, bagaimanapun pula mutiara yang kotor bila digosok masing - masing hari hendak jadi berkilauan. hasilnya mutiara ini dapat betul - betul jadi perhiasan dan juga surga dunia bagimu.

ingatlah isterimu tidaklah siti khadijah yang baik, taat dan juga penuh cinta kasih pada suaminya, istrimu merupakan perempuan jaman saat ini yang perlu tutorial buat jadi perempuan yang solehah.

sebarkan mudah - mudahan bermanfaat
.(sumber: sepercikhikmah. com)


wdcfawqafwef